Radarowy Wyświetlacz Prędkości

NOWY MODEL - Evolis Vision

Skuteczny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach


Czujnik: Doppler 24,125 GHz / 5mv
Przysłona wiązki: pozioma 12° / pionowa 25°
Zakres prędkości: 8 - 199 km/h
Zasięg radaru: 250 metrów
Dokładność pomiaru prędkości: +/- 1km/h

3 cyfry wys. 38 cm – wykonane z diód LED wysokiej jasności o małym poborze prądu
Kolory wyświetlacza: zielony, żółty, czerwony
Czas odświeżania wyświetlacza: programowalny w zakresie 1 do 3 sekund
Wyświetlanie 5-ciu wiadomości tekstowych lub graficznych w wymiarze 64x16cm "Full Matrix"
Skok (odstęp między osią każdej diody LED): 10mm - 2 linie tekstu do 11 znaków każda o wys. 8 cm i / lub 1 linii 6 znaków o wys.16 cm oraz piktogramy
Czytelność: do 150 metrów


Szerokość: 71 cm
Wysokość: 77 cm
Głębokość: 15 cm
Waga: 9 kg (bez akumulatorów)


USB 2
Bluetooth 5.0
GPRS 4G


Akumulator: 12V / 17 i 22 Ah / Waga: 5 do 6 kg
System ładowania baterii: solarny wewnętrzny regulator ładowania MPPT 12V / 6A lub zewnętrzne stałe 230V / 50Hz / 4A i wewnętrzna ładowarka
Pobór prądu: 8W / 0,7A


Obudowa wykonana z ABS/PC Ral 7035/7040 anti-UV / IP66


Montaż

Wyświetlacze prędkości Evolis zostały zaprojektowane do szybkiego i łatwego montażu, który nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani doświadczenia w dziedzinie elektroniki. Konsola montażowa radaru prędkości została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było łatwo dostosować na wszelkiej średnicy słupach. Każdy radar prędkości z wyświetlaczem, który oferujemy, charakteryzuje się wagą poniżej 10 kg, co sprawia, że instalacja może być przeprowadzona nawet przez jedną osobę.

Sposoby zasilania

Radary prędkości Evolis mogą być zasilane z sieci publicznej, z latarni ulicznej lub panelu słonecznego. Co sprawia, że mogą być montowane w wielu różnych miejscach. Akumulator zapewnia ciągłą pracę radaru z wyświetlaczem prędkości, na wypadek utraty zasilania, czy okresów bez słońca. Dzięki temu urządzenie może działać niezależnie od niesprzyjających warunków atmosferycznych. Radary prędkości dostępne w sklepie są odporne na wszelkie zdarzenia losowe.

Konfiguracja

Konfiguracja radarowych wyświetlaczy prędkości jest niezwykle prosta i intuicyjna. Dzięki przełącznikowi, który umożliwia wybór jednego z 10 przekonfigurowanych parametrów pracy, użytkownik może szybko i łatwo dostosować radar prędkości z wyświetlaczem do swoich potrzeb. Określając prędkość dopuszczalną na danej drodze wskazujemy tym samym określony w programie moment pojawienia się na radarowym wyświetlaczu informacji o przekroczeniu prędkości i opisu zagrożenia. Nie ma potrzeby wprowadzania kolejnych ustawień, ponieważ radarowy wyświetlacz prędkości z naszej oferty eliminuje potrzebę wprowadzania skomplikowanych ustawień czy kalibracji. Po prostu zainstaluj radar prędkości prostopadle do kierunku ruchu.

Szkolenie

W ramach sprzedaży i montażu radarowego wyświetlacza prędkości oferujemy pomoc i szkolenie w konfiguracji urządzenia. Nasze szkolenie z konfiguracji obejmuje praktyczne wskazówki dotyczące wyboru odpowiednich parametrów pracy oraz prawidłowego ustawienia prędkości dopuszczalnej na danej drodze. Ponadto, uczymy również naszych klientów, jak interpretować dane i informacje generowane przez radarowy wyświetlacz prędkości, aby mogli maksymalnie wykorzystać potencjał urządzenia.

Radarowe wyświetlacze prędkości Evolis znalazły zastosowanie w tysiącach miejsc na świecie!

Klienci

  • powiat pszczynski
  • logo powiatu bl2
  • powiat bedzinski
  • logo powiat bielski
  • jaslo logo
  • bobrowniki
  • skierniewice
  • zywiec
  • Zamość

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1Dlaczego powinienem zainstalować Radar Evolis w mojej okolicy?
Głównym powodem dla władz, aby zainstalować Wyświetlacz Prędkości Rzeczywistej Evolis na swoim terenie, jest uświadamianie kierowcom z jaką prędkością jadą, szczególnie gdy ta prędkość przekracza znacznie prędkość dopuszczalną.

Inne powody motywujące władze do zainstalowania Radaru Evolis:
- odpowiedź na konkretne prośby mieszkańców, którzy nie czują się bezpiecznie na pobliskich drogach,
- ochrona miejsc zagrożonych wypadkami poprzez zapobieganie, szczególnie w obszarze szkół i przystanków autobusów szkolnych,
- obniżanie prędkości pojazdów poprzez edukowanie kierowców, zamiast stosowania represji
- zbieranie informacji o ruchu drogowym (średnia prędkość, najwyższe prędkości, ilość pojazdów itp.) w celu rozwoju działań związanych z bezpieczeństwem na drodze i ulepszeniami infrastruktury drogowej.

Radary Evolis pomagają również poradzić sobie z trzema celami, które są ze sobą ściśle powiązane:
- wymuszenie ograniczenia prędkości na obszarach, gdzie kierowcy wykazują się brakiem nieuprzejmości
- ujednolicenie lokalnych regulacji i zachowania kierowców na drodze. Szczególnie wtedy, gdy radar pokazuje napis „UWAGA SZKOŁA”, kierowca staje się bardziej świadomy zagrożenia wypadkiem i dostosowuje swoją prędkość.
- walka z obniżoną czujnością kierowców poprzez bodziec wzrokowy (zasięg radaru, widoczność wyświetlacza, miganie napisu z prędkością, komunikat ostrzegawczy)
2Jak skuteczny jest Radar Evolis?
W miejscach gdzie zainstalowano Radaru Evolis, zaobserwowaliśmy spadek prędkości o ok. 25%. Efektywność ta jest powiązana z kombinacją dwóch cech, które pokazują jakość radaru Evolis: zakres wykrywania i widoczność.
Psychologiczny wpływ radaru na zachowanie kierowców ma dwa wyjaśnienia:
• Efekt odstraszenia. Radar Evolis generuje wzrost świadomości kierowców, co powoduje spowolnienie. Zwykle dzieje się to w przypadku prędkości mniejszej niż 15 km/h (powyżej limitu) – kierowcy myślą, że nie jadą tak szybko, ponieważ nie patrzą ciągle na licznik. W oparciu o badania z 2014r. ilość przekroczeń spada o 50%, kiedy kierowcy mijają Radar Evolis. Dla tych kierowców, którzy są świadomi swojej nadmiernej szybkości, pokazanie ich prędkości powoduje, że uświadamiają sobie, że ich wykroczenie nie jest trywialne. Fakt, że wszyscy inni (kierowcy i piesi) widzą jak szybko porusza się pojazd, wpływa również na efektywność Radaru Evolis.
• Strach przed konsekwencjami. Kierowca widząc Radar Evolis uświadamia sobie, że społeczność wprowadziła konkretne działania przeciwko zbyt wysokiej prędkości. Myśli on , że z tego powodu istnieje duża szansa na spotkanie policjanta z ręcznym radarem w pobliżu i zwalnia. Strach ten jest zwiększony częstymi działaniami policji (kierowca łączy radar Evolis z radarem ręcznym policji)
3Czy Radar Evolis jest efektywny „długoterminowo”?
W poprzednim pytaniu wspomniano, że bodziec wzrokowy – wizualizacja generowana przez Radar Evolis ma bezpośredni wpływ psychologiczny na kierowcę. To, co czyni różnicę między jednym a drugim, jest przyczyną spowolnienia: efektu odstraszania lub "lęku przed policją". Według badań przeprowadzonych w latach 2012-2014 "szybkość powraca do pierwotnego poziomu po zlikwidowaniu Wyświetlacza Prędkości Rzeczywistej". O tej długoterminowej skuteczności dowodzi powrót klientów, w tym również inwestujących ponownie kilka lat po zainstalowaniu pierwszego Radaru Evolis (ponad jedna trzecia klientów składa ponownie zamówienie po zakupieniu Radaru Evolis).

Aby ocenić skuteczność radaru „długoterminowo”, wskażmy dwa typy kierowców:
Zwykłym użytkownikom (mieszkańcom) przypomina się codziennie, że przekraczają prędkość. Daje to widoczny efekt (bodziec wzrokowy) i niejawny efekt (świadomość niebezpiecznego zachowania). Ponadto, gdy są oni przyzwyczajeni do „spokojnego” jeżdżenia w miejscu codziennego dojazdu do pracy, łatwo jest utrzymać ten nawyk dzięki radarowi Evolis. Użytkownicy korzystający z drogi po raz pierwszy (ruch tranzytowy) będą zaskoczeni, gdy zobaczą wyświetlacz i zwolnią, nawet jeśli został on zainstalowany jakiś czas temu.
4Dla jakiego zakresu prędkości Radar Evolis jest efektywny?
Radar Evolis jest skuteczny do zwalczania wszystkich przekroczeń prędkości, o ile wyświetlacz jest dostosowany do wykrytej prędkości. Jeśli prędkość nie przekracza 10 km/h powyżej limitu, prędkość ta jest wyświetlana na czerwono wraz z tekstem "ZWOLNIJ". W przypadku prędkości przekraczających 10 km/h powyżej limitu, prędkości te są wyświetlane na czerwono i migają wraz z silnym komunikatem „ZWOLNIJ!”. Kierowcy przekraczający prędkość w niewielkim stopniu nie zawsze wiedzą, że jadą za szybko. Radar Evolis uświadomi ich i przypomni im, aby zwolnili. Kierowcy jadący szybciej niż 10 km/h powyżej limitu są o tym uświadamiani. W takim przypadku efekt uspokojenia powstaje w wyniku obaw przed możliwymi konsekwencjami.
5Jakie typy społeczności instalują Radary Evolis?
Każdy rodzaj społeczności może zainstalować Radar Evolis: władze samorządowe, gminy, powiaty, miasteczka, województwa itp. Głównymi kupującymi są miasta poniżej pięćdziesięciu tysięcy mieszkańców, które najczęściej stają twarzą w twarz z problemem zbyt dużej prędkości, ponieważ są często przecinane głównymi drogami tranzytowymi. Radary Evolis pokazują najlepszą relację pomiędzy inwestycją / a wpływem na bezpieczeństwo na drodze.
Wraz z rozwojem koncepcji "Spokojnego Miasta", coraz więcej miast wprowadza limit prędkości 30 km/h . Chcą one zaoferować swoim obywatelom odpowiednie narzędzia, aby dać radę nowym ograniczeniom poprzez kupno Radarów Evolis. Wpływ radaru na uspokojenie ruchu drogowego jest dobrze potwierdzone na obszarach miejskich.
6Jakie są możliwe zastosowania Radaru Evolis?
Ponieważ potrafią wykryć każdy typ pojazdów, mogą być stosowane na różne sposoby, a także w różnych konfiguracjach, które zaspokoją potrzeby społeczności:

Trwałe użycie: radar jest zainstalowany na stałe w wybranej lokalizacji, na przykład na obszarze szkolnym lub na wjeździe do miasta.
Czasowe użycie: przestawiane od czasu do czasu (np. co miesiąc w kilkanaście różnych miejsc) lub udostępniane innym społecznościom. Zwykle instalowane na istniejących już słupach i podłączone do oświetlenia ulicznego, lub przestawne ze słupkiem i betonowym blokiem wraz z panelem słonecznym.

Mobilne użycie: W wybranych krótkich okresach zainstalowany na statywie, na przykład w godzinach lekcyjnych przed szkołami lub na budowach / podczas robót drogowych. Najczęściej tego rodzaju wykorzystanie łączy się ze szczególnymi działaniami zapobiegawczymi z udziałem lokalnego urzędnika.
7Gdzie najczęściej instaluje się radar Evolis?
Dzięki temu, że są wszechstronne, radary można zainstalować w różnych miejscach. Najczęściej instalowane są w miejscach takich jak:
- Wjazdy do wsi/miast: znak przypomina kierowcom, że limit prędkości zmienia się, gdy opuszczają drogę i wjeżdżają do miasta
- W pobliżu szkół: pozwala to zabezpieczyć obszary, które są niebezpieczne, ze względu na poruszające się po nich licznie dzieci. Niektóre modele pozwalają nawet wyświetlać konkretne wiadomości tylko w godzinach szkolnych (np. OSTROŻNIE SZKOŁA, UWAGA DZIECI)
- Przy placach budowy: tak jak w przypadku szkół, robotnicy drogowi mogą przejść przez ulicę w każdej chwili. Radar Evolis pozwala na ostrzeżenie kierowców i ochronę robotników.
- Przed skrzyżowaniem: w celu uniknięcia potencjalnych wypadków lub zabezpieczenia, radary Evolis są instalowane w pobliżu skrzyżowań i przypominają kierowcom o ostrożnej jeździe.
Niezależnie od zabezpieczanego terenu, zainstalowanie znaku prędkości radaru wymaga pewnych środków ostrożności:
Wyświetlacz powinien być zainstalowany po stronie kierunku ruchu i prostopadle do osi drogi. Radar musi być perfekcyjnie widoczny i nie powinien przeszkadzać w czytelności znaków drogowych. Dolna krawędź wyświetlacza powinna znajdować się minimum 2,20 m powyżej nawierzchni (aby nie przeszkadzać pieszym).
8Jak działa Radar Evolis?
Antena radaru Dopplera zainstalowana jest wewnątrz wyświetlacza prędkości.
Emituje on fale magnetyczne, które odbijają się echem od pierwszego poruszającego się pojazdu. W zależności od częstotliwości powracającej fali obliczana jest precyzyjnie prędkość.
Informacja jest następnie wysyłana do wyświetlacza. Prędkość jest obliczana w czasie rzeczywistym, ale wyświetlacz jest odświeżany tylko co sekundę dla lepszej widoczności.
9Jak dokładna jest prędkość wyświetlana przez radar?
Prędkość wyświetlana przez radar zależy od jakości anteny i od częstotliwości odświeżania. Prędkość wyświetlana przez radar będzie dokładna do czasu, jak w jego zasięgu będą znajdować się nie więcej niż 2 obiekty. Niektóre radary zaopatrzone są w antenę oferującą dokładność pomiaru co do +/- 1%. Takie modele zapewniają efekt wyciszenia ruchu na drodze który pozwala kierowcom na swobodny odczyt wyświetlanej przez radar prędkości bez obaw o to czy jest ona dokładna.
10Czy radary prędkości są dobrze odbierane przez kierowców oraz mieszkańców?
Niewątpliwie tak. Już od ponad dekady radary prędkości z wyświetlaczem cieszą się dobrą reputacją oraz pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców. Obraz ten jest tym lepszy, że kierowcy patrząc na wyświetlacz prędkości są pewni z jaką jadą prędkością. To sprawia, że jeżdżą oni bezpieczniej bez konieczności egzekwowania tego od nich. Według poczynionych obserwacji, ponad 90% respondentów potwierdza, że radar z wyświetlaczem prędkości ma działanie informacyjne, zapobiegawcze oraz edukacyjne. A zatem dla znacznej większości osób instalowanie radarów prędkości jest usprawiedliwione i przyczynia się do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa na drodze.
11Jak wybrać radar?
Radar jest efektywny jeżeli kierowca zmniejsza swoją prędkość. Redukcja prędkości jest większa kiedy porównamy prędkość oraz czas przez jaki jechał z nią kierowca.

Wydajny radar musi wykrywać pojazdy z dużej odległości oraz musi być widoczny z dużej odległości.

A zatem, zasięg wykrywania oraz jakość wyświetlania ( ilość LEDów, kolor, kontrast etc.) są głównymi cechami na, których należy skupić swoją uwagę kiedy zamierzamy kupić radar.

Modele dostępne na rynku pokazują ogromną różnicę pod względem zasięgu wykrywania (Niektóre wykrywają powyżej 150m, niektóre 300m) jak i zarówno pod względem prędkości wyświetlania 1 rzędu LED kiedy inny radar używa 3 rzędów LED, zwiększając odległość z której jest widziany, a tym samym wydajność.
12Jakie są dostępne formy zasilania dla radarów?
Radar może być zasilany przez:
- Zasilanie z sieci publicznej.
- Zasilanie z latarni ulicznych: wewnętrzne akumulatory są ładowane podczas świecenia latarni, co zapewnia radarom zasilanie również w ciągu dnia.
- Panele słoneczne (zamocowane powyżej radarów)
- Autonomiczne akumulatory, które muszą być ponownie ładowane ręcznie przy użyciu zewnętrznej ładowarki.
We wszystkich formach zasilania, radar zawsze będzie działał w kierunku kierowców w ten sam sposób. Jedyną różnicą jest mobilność, gdyż przemieszczanie radaru jest bardziej skomplikowane w wypadku kiedy jest on podłączony i zasilany z publicznej sieci, niż kiedy działa na własnym wewnętrznym akumulatorze.
13Jak zabezpieczyć się przed próbami bicia rekordów prędkości?
Gdy pojawiały się na drogach, ponad dekadę temu, pierwsze wyświetlacze prędkości rzeczywistej wyświetlana prędkości nie miała ograniczeń. Miały wiec one często odwrotny efekt do zamierzonego nazywany „biciem rekordów”.
Dziś, wyświetlacz prędkości rzeczywistej musi być wyposażony w próg zabezpieczający przed biciem rekordów. Zależnie od kraju i lokalnych przepisów radar ma nie wyświetlać prędkości powyżej wskazanej (zwykle jest to +10 do +20 km/h powyżej limitu na drodze) Najlepszym rozwiązaniem jest gdy radar wyświetla zamiast wysokich prędkości znak ostrzegawczy (wykrzyknik w trójkącie).
14Czy radar może zapisywać dane o ruchu drogowym?
Tak, radar może zapisywać dane o ruchu drogowym na wbudowanej pamięci. Dane można potem pobrać i przeanalizować.
Używając łącza USB, Blootooth lub GPRS dane z radaru można zgromadzić i przenieść na komputer a potem przeanalizować.
Średnie prędkości, maksymalne prędkości, oraz ilość pojazdów jadących w obu kierunkach są rejestrowane aby można było porównać zachowanie kierowców widzących i nie widzących radaru.
Dane o ruchu drogowym pozwalają na zapis pliku w postaci pdf, tym samym na dzielenie się nim na radach i prezentowanie obywatelom.
15Jak zamontować radar?
Dzięki postępowi techniki, radar może zostać zamontowany na wszelkiego rodzaju konstrukcjach. Opcje zasilania zazwyczaj determinują jakiego rodzaju słup powinien to być.
W wypadku zasilania panelem słonecznym, radar jest zazwyczaj montowany na specjalnie do tego przeznaczonym słupie, z betonowym blokiem w podstawie. To pozwala na przeniesienie zarówno radaru jak i panelu słonecznego, oraz w razie potrzeby demontaż. Radar i panel słoneczny mogą być także zamontowane na słupie, wcześniej przymocowanym do rur w kilku miejscach.
W wypadku używania sieci publicznej jako źródła zasilania, radar jest zazwyczaj mocowany na już istniejącym słupie. Zasilanie jest wprost podłączane z istniejącego słupa.
Kiedy radar jest zapisany przez akumulatory, często zamontowany jest na trójnogu w celu uzyskania jak największej mobilności (tego typu rozwiązanie, często używanie jest przez straż miejską w celu utrzymania bezpieczeństwa na drogach.)
16Jaki jest średni koszt instalacji radaru prędkości?
Instalacja radarowego wyświetlacza prędkości i jego cena (nie wliczając kosztu zakupu urządzenia) w głównej mierze zależy od źródła zasilania.

- Radar prędkości z wyświetlaczem zasilany panelem słonecznym: fundament + instalacja to cena około 1000 – 1200 zł.

- Radarowy wyświetlacz prędkości zasilany z sieci publicznej to cena w granicach 860-2600 zł. Koszt obejmuje instalację radaru prędkości na istniejącym słupie (instalacja wyłącznika i bezpiecznika 30mA oraz połączenie kablowe).

Instalacja przez grupy techników jest wymagana w przypadku gdy zostało to zawarte przy projekcie niektórych modeli radarów prędkości z wyświetlaczem. Cena instalacji tego rodzaju urządzeń jest znacząco zredukowana.
17Czy mogę sam zainstalować mój radar prędkości?
Tak, gmina może sama zainstalować radarowy wyświetlacz prędkości Evolis, a cena jego montażu jest w tym wypadku możliwa do znacznego zmniejszenia. Systemy solarne nie wymagają specjalnych umiejętności w przypadku modeli wyświetlaczy prędkości, które może zainstalować jedna osoba. Jeśli chodzi o instalacje elektryczne, są one podobne do połączenia ozdób choinkowych, a z uwagi na to większość osób jest w stanie zainstalować radar prędkości z wyświetlaczem w wybranym miejscu. Co więcej, znak prędkości radaru Evolis nie wymaga szczególnego ustawienia kąta. Wystarczy zainstalować wyświetlacz prędkości prostopadle do osi drogi.

Aktualności

Kontakt

Paweł Fojcik

GSM: +48 606 996 076
Email: pawel.fojcik@roadservice.pl

Serdecznie zapraszam do kontaktu ws. oferty, zapytań, wycen!

Dane firmy

PPUH ROAD SERVICE Jerzy Fojcik
ul. Lenartowicza 37/13
43-300 Bielsko-Biała

GSM: +48 602 646 927
Email: biuro@roadservice.pl

NIP: 547-004-13-12
REGON: 070509462

Biuro i magazyn:
ul. Hałcnowska 194
43-344 Bielsko-Biała

tel: 33 816 44 40
fax: 33 816 44 39

Zapytania ofertowe - formularz kontaktowy